Hvad er hypnose?

I dag er der utroligt mange meninger, fordomme og holdninger til hypnose. Dette skyldes blandt andet at fjernsynet har mange udsendelser hvor hypnose indgår i en sammenhæng hvor det hele bliver fremstillet show præget. En hypnotisør får folk til at gøre underlige ting og sige noget på scenen de helt sikkert ikke ville have sagt i deres daglige liv. Det er sjov og underholdning, men det er også milevidt fra, hvad hypnose i virkeligheden er!

Hypnose er en tilstand af skærpet modtagelighed hvor hypnoterapeuten kan bag om det bevidste kritiske sind og derved får mulighed for at arbejde direkte med underbevidstheden og de blokeringer/ uhensigtsmæssige handlemønstre der måtte være der.

Man kan sige at hypnose et et kraftfuldt værktøj der skyder genvej til vores underbevidsthed.

7th. path® selv-hypnose

For helt at forstå hypnose er det vigtigt at du får et lille indblik i, hvad vores sind består af.

Vi har vores bevidste sind. Det er vores daglige jeg, vores aktuelle nu. Her tænker vi analytisk og logisk. Nye ideer, input og tanker er her kun i begrænset omfang da vi hurtigt sortere i det vi hører, ser og oplever, så det bevidste sind har kun begrænset kapacitet og sender det meste videre.

Efter det bevidste sind kommer vores kritiske faktor. Det er en form for filtreringsmekaninsme. Her kommer alt igennem som vi har optaget i vores bevidste sind. Alle oplevelser, tanker og ideer går her igennem. Den kristiske faktor arbejder 24/7 og sørger for at intet slipper ind i sindet som vi ikke allerede kender eller har accepteret af den ene eller anden årsag. Dette er jo blandt også hvorfor at vi har så svært ved at lave nye vaner og aflægge gamle handlemønstre. Alt det nye slipper ikke forbi fordi det ikke bliver genkendt eller accepteret som noget vi kan have gavn af.

Bag den kristiske faktor er vores underbevidsthed. Man kan sige at det er vores personlighed. Her er det vi viser vores omverden af vaner, handlemønstre tanker, tale osv. Når vi bliver født er vores underbevidsthed tom. Men langsomt gennem hele livet fyldes siderne ud. Vi optager alt der slipper igennem filtreringsmekanismen og så lagre vi det som “viden” vi bruger til at handle i verden på. Her genereres vores følelser baseret på det vi har gemt. Underbevidstheden er ubegrænset i sin aktivitet, arbejder hele tiden og har uendelig kapacitet!

Tilsidst har vi vores ubevidste sind. Her er klassisk betinget adfærd. Dvs vi har vores instinkter, alt det vi er født med. Her bliver styret at vi trækker vejret, blinker med øjnene osv. Dette sind arbejder automatisk. Men det som er vigtigt at bemærke her er at det også er her at følelser bliver skabt. de bliver skabt udfra det vi lagre i vores underbevidsthed. De kan være reelle eller ej, men de bliver skabt udfra de overbevisninger vi har bestemt er de rigtige for os. Roden til vores smerter ligger også i det ubevidste sind.

Så når du har en uhensigtsmæssig adfærd, en blokering, en angst, en depression mm som du ikke selv kan slippe af med, så er hypnosen et effektivt redskab!

Gennem hypnose går hypnoterapeuten bag om din kristiske faktor og direkte ind og arbejder med din underbevidsthed, hvor alle de uhensigtsmæssige tanker, følelser, adfærd er lagret som viden der er dig. Men det er jo netop ikke dig- det er blot en samling af ideer, tanker og overbevisninger som kroppen har godkendt og lagret som rigtige og vigtige for dig.
I virkeligheden er de ikke gode for dig og skaber unødige blokeringer og forkerte overbevisninger om, hvem du er og hvad du kan.
Når du og hypnoterapeuten har haft en samtale om, hvad du har af ønsker, hvad du gerne vil af med og hvilke handlemønstre der ikke er gode for dig, så går hypnoterapeuten går ind og fjerner de forkerte programmeringer og placerer herefter en masse gode overbevisninger og handlemønstre der bliver til gavn og glæde for dig.

HYPNOSE KAN SKABE FORANDRING I DIT LIV